Mimo Wszystko Fundacja Anny Dymnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Babińskiego 25