Restauracja Sukiennice. Galician hospitality and cuisine.

Na płycie Rynku Głównego obok Sukiennic, Wieży Ratuszowej, Pomnika Adama Mickiewicza oraz kościoła św. Wojciecha, znajdują się także tablice upamiętniające niezwykle ważne wydarzenia historyczne w dziejach Rzeczpospolitej?

Idąc od Sukiennic w stronę ulicy Brackiej ulokowana jest wmurowana płyta w kostkę brukową, na której uwieczniono Hołd Pruski, złożony przez Wielkiego Mistrza Albrechta Hohenzollerna, polskiemu królowi Zygmuntowi I Staremu w dniu 15. kwietnia 1525 roku… I to dokładnie w tym miejscu.

Kolejno, pomiędzy Sukiennicami, a zabytkowymi kamienicami usytuowanymi w opozycji do nich, w linii Ratusza, znajdują się dwie inne tablice pamiątkowe. Pierwsza poświęcona jest Insurekcji Kościuszkowskiej, która w tej lokalizacji, oficjalnie rozpoczęła się od przysięgi Naczelnika-Tadeusza Kościuszki, w dniu 24. marca 1794 roku o godzinie 10.

Na drugiej, utrwalono wejście Polski do Unii Europejskiej, które nastąpiło 1.maja 2004 roku. (lp)

dziekujemy 2018